เป้าหมาย เงินปลายทางจากการลงทุน  12,000,000  บาท
ทำไม 12 ล้าน ก็เพราะว่า 12ล้าน/ด้วย 20 ปี ไว้กินหลังเกษียณ ปีละ 600,000 บาท หรือเดือนละ 50,000 บาท นั่นเอง
เป้า 12,000,000 บาท
มูลค่าปัจจุบัน ทุกประเภท 1,735,848  บาท อนาคต  = 3,619,948 บาท
ดังนั้น ส่วนขาด คือ 8,380,052 บาท 
ถ้านำปลายทาง 8,380,052 บาท มาจัดสัดส่วน ว่า 
จะต้องอยู่ในความเสี่ยงต่ำ 10 % เป็นปลายทาง 838,005 บาท
อยู่ในความเสี่ยงปานกลาง สัก 30% เป็นปลายทาง 2,514,016 บาท
อยู่ในความเสี่ยงสูง สัก 60% เป็นเงินปลายทางสูงกว่าเพื่อน 5,028,031 บาท 
รวม เท่ากับ 8,380,052 บาท 
แล้ว แต่ละความเสี่ยง จะเอาไปจัด port อย่างไร ซึ่ง 
ความเสี่ยงต่ำนั้น ให้ผลตอบแทน ประมาณ 1%
ความเสี่ยงกลาง ให้ผลตอบแทน ประมาณ 3.5%
ส่วนความเสี่ยงสูง ให้ผลตอบแทน ประมาณ 5% 
ทั้งนี้ เวลาที่จะออมหรือลงทุน คือ 20 ปี
จึงนำเป้าหมาย  แต่ละความเสี่ยง มาจัด port จำลอง 
ซึ่งแต่ละความเสี่ยง ก็ใช้เงินออมหรือลงทุน ตามสัดส่วน รวมแล้วปีละ 268,393 บาท
ต่อไป เราจะ FIX ด้วยผลิตภัณฑ์ ทางการเงินอะไรบ้าง เพื่อมาตอบโจทย์ แผนจำลองนี้

สมมุติเราใช้ 
กองทุนรวม SSF ปีละ 100,000 บาท ปลายทางจะเป็นเงินประมาณ 2,827,968 บาท
และ Unit Link ปีละ 167,890 บาท ปลายทางจะเป็นเงินโดยประมาณ 5,551,443 บาท
รวม 8,300,000 บาท
ทำให้ การ FIX แล้ว ปัญหา เงินที่ยังขาด ได้รับการแก้ปัญหาแล้ว