เรียนออนไลน์ที่บ้าน ก็สามารถรับเงิน 10000 ได้
เข้าร่วมโครงการ aia live advisor กับ aia
ง่ายๆ
1. สอบออกโค้ดกับ aia แล้วเข้าเรียนออนไลน์ที่บ้านและกิจกรรมเล็กน้อย ครบ 1 เดือน รับเงิน 4000
2. ถ้าขายมาได้ 1 ราย รับเพิ่ม 1000 รวมเป็น 5000
3. เดือนที่ 2 เรียนออนไลน์ กิจกรรมเล็กน้อย ครบเดือน รับ 4000 บาท ขายได้ 1 ราย รับเพิ่ม 1000 บาท
รวม 2 เดือน รับไปเลย 10000 บาท
อย่าช้า ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน คนมีงาน คนไม่มีงาน ทำได้หมด
เงินหมื่น มีความหมาย
# AIA Life Avisor
# โทร0819549249