นิติศาตรบัณฑิต (น.บ.)
ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 
ใบอนุญาตนายหน้าวินาศภัย 
IC Licens กลต
จบหลักสูตร มาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับนักวางแผนการเงิน FChFP (APFINSA)
นักวางแผนการเงิน CFP m1,2,4,5,6
ผู้จัดการภาค ธนอนันต์ 46 บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย
อดีต ประธานสามคมตัวแทน ภาค 4 อุดร สกลนคร เลย หนองบัวลำภู หนองคาย 2 สมัย
สอนออนไลน์ ระบบ Attraction Marketing
สอนออนไลน์ การสร้าง Mini Website 
การสอนออนไลน์ การเทรดด้วยระบบ Krapook System Trade