แบบประกัน กำหนดเวลา 5/10/15/20 ปี ไม่ระบุบริษัท


คำอธิบายแบบ ชำระเบี้ย 5,10,15,20 ปี  ครบสัญญา เลิกกัน  เบี้ยประกันคงที่ และไม่มีมูลค่ากรมธรรม์
ตัวอย่าง ชายอายุ 35 ปี ซื้อประกันเพื่อคุ้มครองหนี้สินหรือคุ้มครองภาระครอบครัว วงเงินคุ้มครองคงที่ 1,000,000 บาท ระยะเวลา  10 ปี
ส่งเบี้ยประกันปีละ 6130 บาท เฉลี่ยวันละ 17 บาท
ส่วน หญิง อายุ 35 ปี ก็ส่งเบี้ยปีละ  3520 บาท เฉลี่ยวันละ10  บาท
จุดเด่น  แบบสัญญาหลักเป็นแบบประกันคุ้มครองสูง ชำระเบี้ยต่ำ สำหรับคุ้มครองภาระต่างๆ
             ทุนประกันคงที่ ชำระเบี้ยคงที่
             ซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ ลดภาษีได้
จุดด้อย  ไม่มีเงินปันผล ไม่มีเงินคืนใดๆ คล้ายกับประกันทรัพย์สิน
             เมื่อครบเวลา ไม่คุ้มครองต่อ
ข้อแนะนำ  ควรซี้อร่วมกับสัญญาเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ชายอายุ 35 ปี
                     คุ้มครองชีวิตหลัก Term  10 ปี ชำระเบี้ย 6130 บาท
                     ค่าห้องประเภท 2200  ชำระเบี้ยประมาณปีละ 5000  บาท*
                     ค่าชดเชยรายวันนอน รพ วันละ 500 บาท ชำระเบี้ยประมาณปีละ 750  บาท*
                     ค่าคุ้มครอง โรคร้ายแรง CI Plus 1,000,000 บาท ชำระเบี้ย ประมาณปีละ 4000  บาท*
                     คุ้มครอง อุบัติเหตุ AI-RCC 500,000 บาท ชำระเบี้ยประมาณปีละ 3500     บาท
                     รวมเบี้ยส่งต่อปี โดยประมาณ 20,000        บาท เฉลี่ยต่อวัน  55  บาท
                                                                                                หมายเหตุ * เบี้ยประกันสุขภาพ มีเพิ่มตามอายุหรือความเสี่ยง

                                  สนใจ ขอรายละเอียด แบบประกันนี้