แบบประกัน ควบการลงทุน 
Unit Link

 คำอธิบายแบบ อย่างคร่าวๆ เป็นประกันชีวิตควบการลงทุนในกองทุนรวม ตามแต่ละบริษัทคัดเลือกมา
เบี้ยประกันชีวิต  เมื่อชำระเบี้ย จะได้รับความคุ้มครอง ตามทุนประกัน
                           และมีเงินที่ถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวม
                            อาจมีเบี้ยประกัน ชนิดเพิ่มเติมมาเป็นพิเศษหรือการ Top up /adhoc top up
                           ลูกค้าต้องถูกสอบถามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้ตัวแทนอธิบายความเหมาะสม ว่าควรจะจัดพอร์ท เอากองทุนใดบ้างมาจัดเพื่อให้เหมาะสม
                           เงินที่อยู่ในกองทุน จะเป็น Net asset Vallue หรือมูลค่าที่หมุนรวมอยู่ด้วยกัน จะได้รับการดูแลจาก ฝ่ายลงทุนของบริษัทประกันนั้นๆ เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า แต่ลูกค้าก็ยังมีสิทธิที่จะใช้ในการดูแล บช ตนเอง เช่น การทำ DCA Auto Re-Balance การ switching สับเปลี่ยนกองทุน หรือแม้แต่การสั่งขายหน่วยลงทุน
                           มีทั้งแบบที่เน้นทุนประกันชีวิตสูง และแบบที่เน้นไปทางลงทุนสูง ทั้งนี้แล้วแต่เป้าหมายทางการเงินของลูกค่า  หากเป็นหัวหน้าครอบครัว ก็เน้นแบบคุ้มครองสูง หากออมให้เด็กก็เน้นเงินลงทุนสูง เพื่อให้มีเงินทันในตอนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย  หรือออมเพื่อเกษียณก็คำนวณกะระยะเวลาให้ได้ใช้เงินทันหลังเกษียณ                       
ตัวอย่างเบี้ยประกัน  และทุนประกัน
              ชาย อายุ 35 ปี เบี้ยประกัน 50,000 บาท สามารถ ทำทุนประกันได้ ตั้งแต่ 2,500,000 - 6,000,000 บาท หากเลือกทุนประกันสูงฝั่งเงินลงทุนก็จะน้อยลง หากเลือกทุนประกันขั้นต่ำ มูลค่าทางฝั่งลงทุนก็จะมากขึ้น
     หญิง อายุ 35 ปี ก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกัน
จุดเด่น   เบี้ยประกัน ยืดหยุ่นกับทุนประกัน อาจขอวงเงินประกันที่สูงขึ้นหรือลดลงได้
               มีระบบการ หยุดพักชำระเบี้ยชั่วคราว แล้วกลับมาส่งต่อได้
              เบี้ยประกันที่เป็นค่าประกันแท้จริง cost of insurance จะถูกกว่าแบบอื่นๆ ดังนั้นกรณีที่พักชำระ แต่ค่า coi ยังถูกหักจากมูลค่า บช แต่ในจำนวนที่น้อย กรมธรรม์ก็ไม่ขาดอายุ จนกว่ามูลค่าจะหมด
               การเบิกถอนเงินจาก บช ทำได้สะดวกเหมือนกับการขายกองทุน
       มูลค่า NAV จะถูกประมวลในระบบอัตราดอกเบี้ยทบต้น (compound interest rate สิ่งที่คนรวยรู้ แต่คนทั่วไปไม่รู้)ซึ่งจะดำเนินไปทุกวินาที ดังนั้น ถ้ากองทุนที่เลือก ในตลาดมีความมั่นคงและเติบโต ก็จะทำให้มูลค่า บช นั้นได้รับผลตอบแทนที่ดีตามไปด้วย  
             คนที่ซื้อประกัน unit link จะได้ทั้งประกันชีวิตและการลงทุนไปในตัว โดยที่มีผู้ดูแลให้เรียบร้อย
จุดด้อย  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้เข้าใจชัดเจน ก่อนตัดสินใจลงทุน  มีโอกาสขาดทุนได้ ต้องใช้ระยะเวลาที่นาน   
ข้อแนะนำ  ควรซี้อร่วมกับสัญญาเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ชายอายุ 35 ปี
                  คุ้มครองชีวิตหลัก  Unit Link ชนิดคุ้มครองสูง  เบี้ยประกัน ปีละ 50,000 บาท สามารถ  คุ้มครองทุนประกันได้ตั้งแต่ 2,500,000  -  6,000,000 บาท แล้วแต่บริษัท
                     ค่าห้องประเภท Plusgold เหมาจ่ายปีละ 2 ล้านบาท  ชำระเบี้ยประมาณปีละ  30,000 บาท*
                     ค่าชดเชยรายวันนอน รพ วันละ 3000 บาท ชำระเบี้ยประมาณปีละ  4,500  บาท*
                     ค่าคุ้มครอง โรคร้ายแรง CI Plus 1,000,000 บาท ชำระเบี้ย ประมาณปีละ 4,000  บาท*
                     คุ้มครอง อุบัติเหตุ AI-RCC 1,000,000 บาท ชำระเบี้ยประมาณปีละ 7,000     บาท
                     รวมเบี้ยส่งต่อปี โดยประมาณ 95,500  บาท เฉลี่ยต่อวัน  260 บาท
                                                                                                หมายเหตุ * เบี้ยประกันสุขภาพ มีเพิ่มตามอายุหรือความเสี่ยง

แล้วตัวคุณเอง อายุเท่าไร เลือกทุนแบบไหนดี ผลตอบแทนระยะยาวน่าจะเท่าไร  
หรือบุตรหลานอายุน้อย จะเลือกแบบไหนดี พอถึงตอนเข้าเรียน ปริญญาตรี แล้วมีเงินเบิกถอนมาเรียนได้เลย
หรือตอนเกษียณ ต้องการใช้เงินเลย ไม่ต้องรอ และต้องการใช้เดือนละเท่าไร สามารถคำนวณล่วงหน้าได้ แบบนี้